Latest News

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ร่วมสระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุแขวงเม็งราย เนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2567

          เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นำสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่แขวงเม็งราย ประกอบพิธีสระเกล้าดำหัว ผู้สูงอายุแขวงเม็งราย เนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2567 เพื่อสืบสานประเพณีไทย และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้กล่าวขอขมาและอวยพรให้ท่านผู้สูงอายุทุก ๆ ท่าน มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัย

   

   

รายงานข่าว : นายทักษ์ดนัย เกษี

บรรณาธิการข่าว : ว่าที่ ร.ท.กาณฑ์ โสภโณดร

สำนักข่าวลานนาเพรสเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 24 เมษายน 2567
เวลา :: 06:28:08

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]