Latest News

เชียงใหม่ - บรรยากาศการเดินทางผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นไปอย่างคึกคัก ผู้โดยสารใช้บริการสูงสุดเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19

           นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) กล่าวว่า ในระหว่างวันที่ 13-16 ตุลาคม 2565 ซึ่งเป็นวันหยุดยาวต่อเนื่อง ประกอบกับมีสายการบินเริ่มกลับมาให้บริการเส้นทางบินตรงระหว่างประเทศหลายเส้นทาง ทำให้มีผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว เดินทางผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่จำนวนมาก โดยเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 มีจำนวนผู้โดยสารรวมทั้งสิ้นกว่า 19,000 คน ซึ่งถือว่าสูงที่สุดนับตั้งแต่เกิดสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 กว่าร้อยละ 90 เป็นผู้โดยสารภายในประเทศ 

         ทั้งนี้ตั้งแต่รัฐบาลได้เริ่มผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทยมาเป็นลำดับทำให้แนวโน้มเที่ยวบินในเส้นทางระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดในเดือนกันยายน 2565 มีจำนวนเที่ยวบินระหว่างประเทศ 139 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2565 ซึ่งเป็นช่วงก่อนผ่อนคลายมาตรการ และในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวปีนี้ มีสายการบินที่จะเปิดทำการบินเส้นทางระหว่างประเทศอีกหลายเส้นทาง

          อย่างไรก็ตามเนื่องจากจำนวนผู้โดยสารและผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นจากช่วงปกติ ประกอบกับ ทชม.ต้องดำเนินการตรวจสัมภาระและบุคคลก่อนขึ้นเครื่องตามมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและอากาศยาน ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าหรือแถวคอยในระหว่างการให้บริการ จึงขอความร่วมมือผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน และเตรียมพร้อมในการรับบริการขั้นตอนต่างๆ โดยเฉพาะขั้นตอนการตรวจค้น ทั้งนี้หากมีสัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่องกรุณาตรวจสอบ ของเหลว เจล สเปรย์ หรือสิ่งของอื่นๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กพท.กำหนด ในส่วนของอาหารพื้นเมือง ได้แก่ อาหารพื้นเมืองที่มีลักษณะเป็นอาหารเหลว และน้ำพริกต่างๆ หากต้องการนำติดตัวขึ้นไปบนห้องโดยสารอากาศยาน จะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทและมีปริมาตรไม่เกิน 100 มิลลิลิตร โดยต้องมีข้อความระบุปริมาตรของบรรจุภัณฑ์อย่างชัดเจน ส่วนอาหารพื้นเมืองอื่นๆ เช่น แคบหมู ไส้อั่ว สามารถนำขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยานได้ แต่ต้องปิดบรรจุภัณฑ์ให้มิดชิด เพื่อไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวนผู้โดยสารอื่น และเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคติดเชื้อโควิด-19 ขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการภายในท่าอากาศยาน

 

 

 

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 13 ตุลาคม 2565
เวลา :: 06:14:07

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]