Latest News

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ค้นหาสุดยอดนักออกแบบ “จักรยานโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว”

          สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดกิจกรรมการประกวดออกแบบและจัดทำต้นแบบ “จักรยานโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว” ขึ้น เพื่อจัดหาแบบจักรยานโดยสารที่สะดวกต่อการใช้งาน มีเอกลักษณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ และเพื่อกระตุ้น ส่งเสริม การท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ซึ่งเป็นการปลุกกระแสและสร้างแรงดึงดูดให้แก่นักท่องเที่ยวที่นิยมขี่จักรยานให้มาสัมผัสธรรมชาติที่สวยงามของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมทั้งเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยว อีกด้วย

          การประกวดออกแบบและจัดทำต้นแบบ “จักรยานโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว” เพื่อชิงเงินรางวัล จำนวน 50,000, 30,000, 20,000 และ 10,000 บาท ได้แบ่งประเภทของการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.ประเภทอนุรักษ์ 2.ประเภทสร้างสรรค์ ซึ่งทั้ง 2 ประเภท จะมีขอบเขตในการจัดทำในเรื่องของการใช้งาน เรื่องราว และการออกแบบ ซึ่งผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะต้องพัฒนาตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการทั้งในด้านแนวคิด การผลิตตัวต้นแบบ จนถึงการนำมาใช้งานจริง ผู้ที่สนใจแข่งขันประกวดทั้งแบบเดี่ยว หรือเป็นทีม (ทีมละไม่เกิน 3 คน) สามารถส่งเอกสารการประกวดแบบฯ ได้ด้วยตัวเองหรือส่งมาทางไปรษณีย์ที่ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (งานอนุรักษ์และวิจัย ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์) เลขที่ 33 ม.12ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 ตามเวลาราชการ หรือส่งมาที่ Email: helinoid@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 1พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2559

          ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จำนวน 10 ทีม จะได้รับเงินสนับสนุนเป็นทุนในการผลิตจักรยานโดยสารต้นแบบ เพื่อนำมาจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และจะได้ทำการตัดสินการประกวดการแข่งขันประกวด “จักรยานโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว”ในวันที่ 14 สิงหาคม 2559  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โทร. 053 – 920000เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 26 พฤษภาคม 2559
เวลา :: 10:18:31

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]