Latest News

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมือ รู้ทัน ป้องกัน PM2.5

          ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวต้อนรับในงานนิทรรศการบริการวิชาการสู่ชุมชน เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมือ รู้ทัน ป้องกัน PM2.5 โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และ รศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธี พร้อมกันนี้ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ได้แถลงถึงนโยบายคณะแพทยศาสตร์ มช. ในการสร้างอาคารสุจิณฺโณ ให้เป็นอาคารนำร่อง ปลอดฝุ่น PM 2.5 และการป้องกันดูแลสุขภาพของประชาชน รศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้แถลงถึงความคืบหน้าอาคารสุจิณฺโณปลอดฝุ่น PM 2.5 และนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้แถลงสถานการณ์และมาตรการการแก้ปัญหา PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมตอบคำถามให้กับสื่อมวลชนและเยี่ยมชมบูธตรวจสุขภาพภายในงาน ในวันที่ 31 มีนาคม 2567 ณ ชั้น 1 Grand Hall ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต อ.เมือง จ.เชียงใหม่

   

   

   

รายงานข่าว : นายทักษ์ดนัย เกษี

บรรณาธิการข่าว : ว่าที่ ร.ท.กาณฑ์ โสภโณดร

สำนักข่าวลานนาเพรส

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 01 เมษายน 2567
เวลา :: 04:33:07

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]