Latest News

อำเภอสันกำแพง Kick off “เชียงใหม่ เมืองสะอาด ถนนสวย ดอกไม้งาม”

          อำเภอสันกำแพง จัดกิจกรรม Kick off ขับเคลื่อนโครงการ “เชียงใหม่ เมืองสะอาด ถนนสวย ดอกไม้งาม” สอดรับนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่มุ่งพัฒนาให้จังหวัดเชียงใหม่มีความสะอาด สวยงาม พร้อมรับนักท่องเที่ยวในทุก ๆ วัน

  

          เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 65  นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off การขับเคลื่อนโครงการ “เชียงใหม่ เมืองสะอาด ถนนสวย ดอกไม้งาม” ที่บริเวณถนนสายวัฒนธรรมสันกำแพง ตั้งแต่สี่แยกต้นเปาพัฒนา-สี่แยกบ่อสร้าง ซึ่งอำเภอสันกำแพง โดยนายภิญโญ พัวศรีพันธุ์ นายอำเภอสันกำแพง ได้จัดขึ้นเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่อำเภอสันกำแพงให้มีความสะอาด ถนนมีความสวยงาม สอดรับนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนชาวเชียงใหม่ 10 ประเด็น และได้กำหนดให้ประเด็น “เชียงใหม่ เมืองสะอาด ถนนสวย ดอกไม้งาม” เป็นแนวทางปฏิบัติราชการที่สำคัญประเด็นหนึ่ง ซึ่งได้กำชับให้ทุกอำเภอขับเคลื่อนในประเด็นดังกล่าว เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่มีความสะอาด สวยงามในทุกพื้นที่ พร้อมรับนักท่องเที่ยวในทุก ๆ วัน และสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน

  

          โดยในวันนี้ ได้มีการเก็บกวาดทำความสะอาดเศษใบไม้ เศษขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ และล้างทำความสะอาดถนน พร้อมเก็บป้ายโฆษณาข้างทางที่ติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต และรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ บริเวณเสาไฟฟ้า ต้นไม้ รวมถึงริมถนนตลอดสองข้างทาง ซึ่งมีประชาชนจิตอาสา และหน่วยงานในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

 

  

 

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 18 พฤศจิกายน 2565
เวลา :: 05:38:00

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]