Latest News

ศิษย์เก่าแม่โจ้ มอบทุนให้มหาวิทยาลัย ร่วมสานต่ออนาคตทางการศึกษาให้ นศ.เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

          เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 65 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานรับมอบทุนการศึกษา พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับ และขอบคุณ พลตรี หม่อมหลวง นภดล จรูญโรจน์ ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 32 , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินพันธ์ ธนารุจ ผู้แทนศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 54 พร้อมคณะ ในโอกาสสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แก่ ทุนศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 32 และคณะ จำนวน 8 ทุน รวมเป็นเงิน 80,000 บาท ทุนศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 54 และคณะ จำนวน 9 ทุน ร่วมเป็นเงิน 84,000 บาท เพื่อร่วมสร้างโอกาส สร้างอนาคตให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้สานต่อความสำเร็จเป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์ของสังคมต่อไป ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องอินทนิล ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  

 

 

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 18 พฤศจิกายน 2565
เวลา :: 03:43:18

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]