Latest News

เชียงใหม่ ประกอบพิธีอัญเชิญองค์พระอินทร์ ผู้ประทานเสาอินทขีล ขึ้นสู่หอพระอินทร์

          จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีอัญเชิญองค์พระอินทร์ ผู้ประทานเสาอินทขีล หรือ เสาหลักเมืองเชียงใหม่ ขึ้นสู่หอพระอินทร์ เป็นมงคลครั้งประวัติศาสตร์กับตำนานเสาอินทขีล ในรอบ 222 ปี

 

          เมื่อวันนี้ 18 พ.ย. 65 เวลา 14.19 น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธีอัญเชิญองค์อัมรินทร์ ท้าวสักกะเทวราช หรือ องค์พระอินทร์ ผู้ประทานเสาอินทขีล หรือ เสาหลักเมืองเชียงใหม่ ขึ้นประดิษฐาน ณ หอพระอินทร์ ซึ่งคณะสงฆ์และคณะผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันสร้างขึ้นไว้ภายในวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นที่ประทับขององค์พระอินทร์ ที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งนับเป็นมงคลครั้งประวัติศาสตร์กับตำนานเสาอินทขีล เสาหลักเมืองเชียงใหม่ ในรอบ 222 ปี โดยมีพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

 

          ในการนี้ ได้มีการประกอบพิธีบวงสรวง และการฟ้อนบูชาบารมีเสาอินทขีล พระอินทร์ และบูรพกษัตริย์ของเมืองเชียงใหม่ จากนักเรียนโรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ก่อนที่ทำการเคลื่อนย้ายองค์พระอินทร์ จากมณฑลพิธี ใต้ต้นยางนา ซึ่งเป็นจดหมายเหตุของเสาอินทขีล เข้าสู่หอพระอินทร์ และตั้งประดิษฐานบนหลังช้าง 3 เศียร ทั้งนี้ เชื่อว่า พระอินทร์ จะนำความร่มเย็นเป็นสุข และความอุดมสมบูรณ์ มาให้แก่ประชาชนและเมืองเชียงใหม่

  

  

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 18 พฤศจิกายน 2565
เวลา :: 05:59:28

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]