Latest News

เชียงใหม่ - ม.แม่โจ้ เปิด ห้องปฏิบัติการวิจัยอาหารแห่งอนาคต Future Food Lab (FFL) สนับสนุนผู้ประกอบการ นักศึกษา ต่อยอดเชิงพาณิชน์กลุ่มธุรกิจอาหาร

          เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ผศ. ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิด “ห้องปฏิบัติการวิจัยอาหารแห่งอนาคต Future Food Lab (FFL)” เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี อาจารย์ ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ์ รก.ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวรายงาน ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

          “ห้องปฏิบัติการวิจัยอาหารแห่งอนาคต Future Food Lab (FFL)” เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ “You are what you eat: better food better (กินอย่างไรให้สุขภาพดี) อยู่ภายใต้โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย Food Innopolis@MAEJO แผนงาน Future Food Lab ที่อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และนักศึกษาที่ต้องการใช้พื้นที่เพื่อทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ตลอดจนศึกษารวบรวมส่วนผสมที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารอินทรีย์ที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น รวมทั้งเพิ่มช่องทางการตลาดในการจำหน่ายสินค้า สร้างโอกาสการเติบโตได้อย่างมีศักยภาพ ช่วยให้เศรษฐกิจเจริญเติบโต อย่างมีเสถียรภาพ ยั่งยืน และกระจายรายได้สู่สังคมต่อไป

          ภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางแห่งอนาคต นวัตกรรมอาหารใหม่ สู่อาหารโลกยั่งยืน (Novel Food)” โดย ดร.เอกอนงค์ จางบัว ผู้อำนวยการฝ่ายเมืองนวัตกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พร้อมทั้งเปิดตัวผู้เชี่ยวชาญของห้องปฏิบัติวิจัยแห่งอนาคต ได้แก่ ผศ.ดร.กาญจนา นาคประสม รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร รศ.ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ และ ผศ.ดร.ชุติมา คงจรูญ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการด้านอณูศิลปะวิทยาการอาหาร ที่จะคอยดูแลและให้คำแนะนำต่างๆ


          นอกจากนั้นจัดให้มีนิทรรศการผลงานนวัตกรรมจากผู้ประกอบการและนักวิจัย ที่น่าสนใจ อีก 9 ผลงาน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์น้ำเต้าหู้อินทรีย์ ตรา Soy Yong ผลิตภัณฑ์น้ำถั่วแดงอะซึกิ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากปลีกล้วย ผลิตภัณฑ์แหนมแผ่นอบกรอบ ผลิตภัณฑ์เห็ดทอดกรอบ ผลิตภัณฑ์แป้งเม็ดมะม่วงหิมมะพานต์ ผลิตภัณฑ์ลูกอมสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ข้าวซอยกึ่งสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ข้าวเจ้าหอมเพื่อสุขภาพ อีกทั้งยังมีการสาธิตประกอบอาหาร ภายใต้ธีมงาน “You are what you eat: better food better life (กินอาหารอย่างไรให้สุขภาพดี)” โดย คุณสาละ ศักดาเดช Chef de patie (เชฟเดอปาตี) โรงแรมเลอ เมอริเดียนเชียงใหม่ อีกด้วย

 

กาณฑ์ โสภโณดร : บรรณาธิการข่าว
จุฬา สินไพบูลย์ สำนักข่าวลานนาเพรส : รายงานเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 19 สิงหาคม 2565
เวลา :: 11:25:50

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]