Latest News

กำแพงเพชร - พช.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการายย่อยสู่ธุรกิจส่งออก ภาคเหนือ

          เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมนวรัตน์ เฮอริเทจ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการายย่อยสู่ธุรกิจส่งออก ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเชื่อมโยงการค้าอนุภูมิภาค ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการก่อนเข้าสู่กระบวนการ การค้าระหว่างประเทศ รวมถึงเพิ่มโอกาสในการสร้างเครือข่ายธุรกิจการค้าทั้งในและต่างประเทศ เป้าหมายประกอบไปด้วย ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) , เกษตรกร , กลุ่มเกษตรกร , สหกรณ์ , วิสาหกิจชุมชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจธุรกิจส่งออกสินค้า 17 จังหวัด ภาคเหนือ จำนวน 55 คน จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร

          ในการนี้ นางณัฎฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นางสาวเกษร กันสุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการายย่อยสู่ธุรกิจส่งออก ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเชื่อมโยงการค้าอนุภูมิภาค ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วย

 

ทีมข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร : ภาพ/ข่าว
กาณฑ์ โสภโณดร : บรรณาธิการข่าว
จุฬา สินไพบูลย์ สำนักข่าวลานนาเพรส : รายงานเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 19 สิงหาคม 2565
เวลา :: 11:05:49

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]