Latest News

ลำปาง - ระดับน้ำในแม่น้ำวัง “ยังอยู่ในระดับเกณฑ์ปกติ”

          เทศบาลนครลำปาง รายงานสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำวังในเขตเทศบาลนครลำปาง วันที่ 16 สิงหาคม 2565 พบว่าอยู่ในระดับเกณฑ์ปกติ (สีเขียว) ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก

          จากการคาดการณ์ในวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2565 จะเกิดฝนตกหนักจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนกิ่วลม และเขื่อนกิ่วคอหมาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเขื่อนกิ่วลมจะเพิ่มการระบายน้ำเป็น 149 ลบ.ม./วินาที จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และควรเฝ้าระวังปริมาณน้ำจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่ด้วย

          สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง หากได้รับความเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัยดังกล่าว แจ้งได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลนครลำปาง เบอร์โทรศัพท์ 054 237 226 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

กาณฑ์ โสภโณดร : บรรณาธิการข่าว
จุฬา สินไพบูลย์ สำนักข่าวลานนาเพรส : รายงานเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 19 สิงหาคม 2565
เวลา :: 10:52:37

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]