Latest News

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดเตรียมบริการขนส่งสาธารณะ ไว้ให้บริการผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์

          เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 นาวาอากาศโท รณกร เฉลิมแสนยากร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่า ตามที่นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายให้หน่วยบริการขนส่งสาธารณะทุกแห่ง ทุกประเภท เตรียมพร้อมเพื่อให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ นั้น ในส่วนของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เน้นย้ำให้ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ภายใต้สังกัดของ ทอท.จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงการเดินทางเข้าออกจากสนามบิน เพื่อให้ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางด้วยความสะดวกและรวดเร็ว ทั้งนี้ปัจจุบันท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีบริการขนส่งสาธารณะหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ รถแท็กซี่ที่ให้บริการโดยสหกรณ์รถยนต์บริการสนามบินเชียงใหม่ จำกัด และสหกรณ์นครลานนาเดินรถ รถตู้ของ Airport Shuttle Bus รถแท็กซี่ที่เรียกผ่าน Application Grab และรถเมล์ของ RTC City Bus ซึ่งเวลาให้บริการจะครอบคลุมตั้งแต่เที่ยวบินแรกจนถึงเที่ยวบินสุดท้าย และมีการจัดพื้นที่ให้บริการไว้อย่างชัดเจน

  

  

รายงานข่าว : นายทักษ์ดนัย เกษี

บรรณาธิการข่าว : ว่าที่ ร.ท.กาณฑ์ โสภโณดร

สำนักข่าวลานนาเพรสเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 01 เมษายน 2567
เวลา :: 12:30:57

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]