Latest News

ชมรมสื่อมวลชนอาวุโสเชียงใหม่ จัดเทศกาลลาบเมือง 67 ครั้งที่ 4

          ชมรมสื่อมวลชนอาวุโสเชียงใหม่ จัดเทศกาลลาบเมือง 67 ครั้งที่ 4 ส่งเสริมอนุรักษ์การทำอาหารและแต่งกายพื้นเมือง ต้อนรับเทศกาลปี๋ใหม่เมือง

   
   

          เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 67 ที่ บริเวณลานน้ำพุ หน้าเชียงใหม่ฮอล์ เซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต  นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดเทศกาลลาบเมืองเชียงใหม่ 67 ครั้งที่ 4 ของชมรมสื่อมวลชนอาวุโสเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณลานน้ำพุ เซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต  เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์การทำอาหารพื้นเมืองของชาวล้านนาอย่าง “ลาบเมือง” และส่งเสริมการแต่งกายพื้นเมือง ต้อนรับเทศกาลปี๋ใหม่เมือง รวมทั้งส่งเสริมให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอาหาร

   
   

          ภายในงาน นอกจากจะมีการแข่งขันการปรุงลาบเมืองแล้ว ยังมีการแข่งขันลาบเนียน, ลาบหมู, ลาบควาย, ลาบปลาเพี้ย, และการประกวดจัดผักกับลาบสวยงาม โดยมีการนำเครื่องโอโซนมาใช้ในการล้างหมู ล้างผัก ก่อนปรุงอาหาร เพื่อให้อาหารถูกสุขอนามัย นอกจากนี้ ยังมีการประกวดเทพีลาบ เพื่อทำหน้าที่ทูตทางวัฒนธรรมล้านนา ของชมรมสื่อมวลชนอาวุโสเชียงใหม่ต่อไป

   

รายงานข่าว : นายทักษ์ดนัย เกษี

บรรณาธิการข่าว : ว่าที่ ร.ท.กาณฑ์ โสภโณดร

สำนักข่าวลานนาเพรสเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 01 เมษายน 2567
เวลา :: 12:22:40

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]