Latest News

สุดยอด นักวิจัยราชมงคลล้านนา คว้า 2 รางวัลการประชุมวิชาการระดับชาติ RMUTCON 2023

          2 อาจารย์นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่คว้ารางวัลการนำเสนอบทความภาคโปสเตอร์ดีเด่นระดับชาติ จากเวทีงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 13 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ครั้งที่ 5 (RMUTCON 2023) ณ ศูนย์ประชุมนงนุชเทรดดิชั่นเซ็นเตอร์ฮอลล์ สวนนงนุชพัทยา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  

     • รางวัลระดับดีเด่น(Gold Award) อาจารย์กนกอร จิตจำนงค์ งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย”

     • รางวัลการประกวดนวัตกรรม รางวัลระดับดี (Bronze Award) อาจารย์นันทยา เก่งเขตร์กิจ งานวิจัยเรื่อง กระถางกาก กากเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 04 กันยายน 2566
เวลา :: 03:23:26

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]