Latest News

กองกำลังผาเมือง/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 ร่วมสร้างบ้านพักอาศัยให้กับประชาชน ในพื้นที่ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

          เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 กองกำลังผาเมือง โดย กองร้อยทหารม้าที่ 1 หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3208 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2, อบต.เทอดไทย, ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการสร้างบ้านพักอาศัยหลังใหม่ให้กับครอบครัวของนาย อาผ่า เพเมีย ผู้ประสบเหตุอัคคีภัยจนบ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ บ้านเลขที่ 29/4 บ้านห้วยอื้น หมู่ที่ 10 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

 

 

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 04 กันยายน 2566
เวลา :: 03:07:00

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวราชการ ]