Latest News

วันเยี่ยมญาติทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๕ ผลัดที่ ๒ กองบิน ๔๑

     เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑ เปิดให้ญาติเข้าเยี่ยมทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๕ ผลัดที่ ๒ โดยมี นาวาอากาศเอก กิตติพงษ์ ศรีรินยา รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในงานเปิดพิธีและทำการตรวจเยี่ยมการเยี่ยมญาติของทหารกองประจำการ  รุ่นปี ๒๕๖๕ ผลัดที่ ๒ ณ สนามฝึกกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑

     การจัดการเยี่ยมญาติทหารกองประจำการใหม่ จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับทหารกองประจำการใหม่ ทั้งนี้ ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๕ ผลัดที่ ๒ ได้ทำการแสดงการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า และการฝึกบุคคลท่าประกอบอาวุธ ตามคู่มือแบบฝึกพระราชทาน ที่ทหารกองประจำการได้ทำการฝึกในช่วงตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาให้ญาติของทหารกองประจำการได้รับชมด้วย

  

 

  

 

   เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 11 ธันวาคม 2565
เวลา :: 12:08:35

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวราชการ ]