Latest News

การประชุมเตรียมการฝึกหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรพื้นฐาน" ภาค ๓ รุ่นที่ ๒/๖๕ และตรวจความพร้อมสถานที่ฝีก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

         เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก จาริต มังคละศิริ รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ร่วมการประชุมเตรียมการฝึกอบรมจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรพื้นฐาน" ภาค ๓ รุ่นที่ ๒/๖๕ และตรวจความพร้อมสถานที่ฝีก ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ ๓ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ฝึกจิตอาสาพระราชทาน ภาค ๓ เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน ๔๑

        ทั้งนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกจิตอาสาพระราชทาน ภาค ๓ และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของสถานที่ฝึกหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรพื้นฐาน" ภาค ๓ รุ่นที่ ๒/๖๕ ณ ศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค ๓ (กองบิน ๔๑) 

 

  

 

  

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 22 พฤศจิกายน 2565
เวลา :: 04:27:20

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวราชการ ]