Latest News

เดินหน้าลำปางผู้ว่าตรวจติดตามโครงการ “ รีเวอร์สตรีทอาร์ต” สร้างสีสันวาดภาพกำแพงรูปไก่กับไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยหลากหลายแนว ตามแนวริมแม่น้ำวัง ดึงดูดนักท่องเที่ยวใช้เวลาเที่ยวในตัวเมืองนานขึ้น

          นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ติดตามเปิดเผยหลังจากติดตามดูการวาดภาพบนกำแพง “สตรีทอาร์ต” ริมน้ำวัง ตามแคมเปญ “ลำปาง ปลายทางฝัน” ภายใต้ปฏิบัติการ “เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข” 2561 ว่า ขณะนี้ลำปางเดินหน้าโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างสีสันริมแม่น้ำวัง และพื้นที่ต่อเนื่อง บริเวณริมแม่น้ำวังฝั่งใต้ เป็นระยะ จากบริเวณสะพานช้างเผือกถึงบริเวณสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี และพื้นที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันในเขตเทศบาลและแหล่งท่องเที่ยวกาดกองต้า ตลอดจนปรับปรุงพื้นที่รกร้าง ซึ่งอาจจะเป็นแหล่งซ่องสุมที่ไม่เหมาะสมให้กลายเป็น จุดถ่ายภาพ เพื่อสร้างจุดสนใจและสีสันของการท่องเที่ยวในเขตตัวเมืองลำปางใหม่ๆ โดยได้จัดสรรงบประมาณ ตามแนวตามนโยบายด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแผนงานส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดลำปางและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ วาระส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปางเชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาการ ซึ่งมีสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปางเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลรับผิดชอบโครงการ ในการจัดทำภาพเขียนสีและปติมากรรม บริเวณพื้นที่เป้าหมาย ตามกิจกรรมปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในด้านโค รงสร้างพื้นฐานและการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม สอดคล้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวใช้เวลาท่องเที่ยวในเขตเมืองนานขึ้น โอกาสในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวมากขึ้น

          นอกจากนี้ยังเป็นสีสันและ นันทนาการการพักผ่อนของคนในชุมชน โดยโครงการดังล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานซึ่ง เป็นงานวาดภาพเขียนสีตามผนัง กำแพง และรั้ว (ART STREET ) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าของบ้าน อาคารหรือหน่วยงานท่องเที่ยวแก่ผู้ประกอบการในท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นพื้นที่สื่อภาพวาดเกี่ยวข้องกับไก่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลำปาง แบบ ไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยหลากหลายแนว รวมถึงปติมากรรมงานปั้นทำจากโลหะผสม เกี่ยวกับคนและไก่ที่สื่อ ถึงอัตลักษณ์ลำปาง และยังเป็นกิจกรรมวาดภาพที่เกิดการมีส่วนร่วมของศิลปินในท้องถิ่นและนักศึกษาในพื้นที่ ตลอดจนเจ้าของบ้าน คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกภาพและสะท้อนมุมมอง ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพด้วย ซึ่งโครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561 นี้

 

 

อัมพวัน จันทร์ทวี และชลนิชา จันทร์แป้น รายงานเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 21 พฤษภาคม 2561
เวลา :: 08:36:01

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวศิลปวัฒนธรรม ]