Latest News

26 เมษายนนี้ ชาวกรุงเทพฯ เตรียมไร้เงา ครั้งแรกของปี 2563

          สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นที่จังหวัดต่างๆ ของไทย ครั้งแรกของปี 2563 ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม เริ่มจากใต้สุดของประเทศไทยจากนั้นจะไล่ขึ้นเหนือมาเรื่อยๆ สำหรับกรุงเทพมหานคร ตรงกับวันที่ 26 เมษายน 2563 เวลาประมาณ 12:16 น. หากยืนกลางแดดในวันดังกล่าว เงาของร่างกายจะตกอยู่ใต้เท้าพอดี ไม่เฉียงไปด้านใดด้านหนึ่ง และอาจไม่ใช่วันที่ร้อนที่สุดขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นร่วมด้วย

  

          นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ สดร. เผยว่า ช่วงเดือน เมษายน - พฤษภาคม ดวงอาทิตย์จะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับประเทศไทย เริ่มจากใต้สุดของประเทศไทย ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา หลังจากนั้นดวงอาทิตย์จะโคจรตั้งฉากกับพื้นที่เหนือขึ้นมาเรื่อยๆ และจะตั้งฉากกับพื้นที่เหนือสุดของประเทศไทย ณ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 สำหรับกรุงเทพมหานคร ดวงอาทิตย์จะตั้งฉากเหนือศรีษะพอดี ในวันที่ 26 เมษายน 2563 เวลาประมาณ 12:16 น.  เมื่อดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นโลก เงาจะตกอยู่ใต้วัตถุพอดี ไม่มีเงาทอดออกมา จึงทำให้พื้นโลกได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามอุณหภูมิจะสูงที่สุดหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ปริมาณฝน เมฆ อิทธิพลจากมรสุม ความร้อนสะสมในบรรยากาศ ฯลฯ ก็อาจส่งผลต่ออุณหภูมิได้ 

          ด้วยตำแหน่งที่ตั้งของประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน ระหว่างแนวละติจูด 5-20 องศาเหนือ ทำให้ประเทศที่อยู่ในบริเวณนี้จะมีวันที่ดวงอาทิตย์ผ่านใกล้จุดเหนือศีรษะมากที่สุดปีละ 2 ครั้ง โดยดวงอาทิตย์จะโคจรพาดผ่านแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ทำให้แต่ละจังหวัดของประเทศไทยเห็นดวงอาทิตย์ผ่านเหนือศีรษะไม่พร้อมกัน นับเป็นอีกหนึ่งปรากฎการณ์ที่น่าติดตามในทุกๆปี นายศุภฤกษ์กล่าวปิดท้าย

ตารางแสดงวันเวลาดวงอาทิตย์ตั้งฉากในประเทศไทยครั้งที่ 1 ของปี 2563

จังหวัด

ครั้งที่ 1

วันที่

เวลา

อำเภอเบตง ยะลา

4 เมษายน

12.18 น.

สงขลา

8 เมษายน

12.19 น.

ภูเก็ต

10 เมษายน

12.28 น.

พัทยา ชลบุรี

24 เมษายน

12.15 น.

ฉะเชิงเทรา

26 เมษายน

12.13 น.

กรุงเทพฯ

26 เมษายน

12.16 น.

ลพบุรี

30 เมษายน

12.15 น.

นครราชสีมา

30 เมษายน

12.09 น.

อุบลราชธานี

1 พฤษภาคม

11.58 น.

นครสวรรค์

3 พฤษภาคม

12.16 น.

ขอนแก่น

5 พฤษภาคม

12.05 น.

สกลนคร

8 พฤษภาคม

12.00 น.

อุดรธานี

9 พฤษภาคม

12.05 น.

ลำปาง

12 พฤษภาคม

12.18 น.

เชียงใหม่

14 พฤษภาคม

12.20 น.

อำเภอแม่สาย เชียงราย

22 พฤษภาคม

12.17 น.

 

 

ตารางแสดงวันเวลาดวงอาทิตย์ตั้งฉากครั้งที่ 1 ของปี 2563

ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัด

ครั้งที่ 1

วันที่

เวลา

อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร

อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

14 พฤษภาคม

12.21 น.

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา

30 เมษายน

12.09 น.

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา

26 เมษายน

12.13 น.

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา

7 เมษายน

12.20 น.

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 23 เมษายน 2563
เวลา :: 01:18:20

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวเทคโนโลยี ]