Latest News

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศตรวจเยี่ยมหน่วยบินปฏิบัติการฝนหลวงกองทัพอากาศ

          เมื่อวันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ นาวาอากาศเอก ธรรมศักดิ์  มั่นทน รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก สิทธิชัย แก้วบัวดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ และคณะ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยบินปฏิบัติการฝนหลวงกองทัพอากาศ, ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ, หน่วยบิน UAV กองทัพบก, หน่วยบิน ๔๐๔๑ และศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่ ณ จังหวัดเชียงใหม่

    

          ทั้งนี้ในช่วงเช้า ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยบิน ๔๐๔๑ ซึ่งเป็นหน่วยบินแยกของ กองบิน ๔ ที่ปฏิบัติภารกิจในการนำอากาศยานไร้คนขับ หรือ UAV ของกองทัพอากาศ ทำการสำรวจจุดความร้อน (hotspot) และบินลาดตระเวนตรวจสอบการลักลอบเผาป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยบิน UAV ของกองทัพบก ตั้งแต่ห้วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ๒๕๖๓ จากนั้น ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยบินปฏิบัติการฝนหลวงกองทัพอากาศ ของเครื่องบินโจมตีแบบที่ ๗ หรือ Alpha jet ของกองทัพอากาศ ที่ปฏิบัติภารกิจในยิงพลุสารซิลเวอร์ไอโอไดด์เพื่อยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ตั้งแต่ห้วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ – ปัจจุบัน พร้อมทั้งร่วมหารือกับนายรังสรรค์ บุศย์เมือง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจหน่วยบินฝนหลวงร่วมกันระหว่างกองทัพอากาศและศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ

    

          จากนั้น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้เดินทางไปยังศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชุมหารือกับ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในการติดตามการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ที่เกิดจากไฟป่าและการเผาป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ติดตามการปฏิบัติภารกิจร่วมกันของกองทัพอากาศกับจังหวัดเชียงใหม่ ในการยับยั้งและลดจำนวนการเกิดจุดความร้อนจากการเผาป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป้าหมายคือต้องทำการยับยั้งการเกิดไฟป่าให้ได้มากที่สุดภายในเดือนเมษายนนี้

Cr.ภาพ-ข่าว : แผนกกิจพลเรือน บก.บน.๔๑

    

  

    เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 23 เมษายน 2563
เวลา :: 03:30:14

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวราชการ ]