Latest News

มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ ร่วมกับศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า (FORRU) มช. และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย (ม่อนแจ่ม-ม่อนล่อง)

          เปิดรับ "อาสาสมัครเก็บข้อมูลต้นไม้" 880 ต้นที่ปลูกไปเมื่อเดือน ก.ค. ร่วมกับทีมนักวิจัย ร่วมทำงานกันเป็นทีม และเรียนรู้วิธีการฟื้นฟูป่า

 

          วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.30-17.00 น. ณ แปลงฟื้นฟูป่าม่อนแจ่ม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

- มีอุปกรณ์ทำกิจกรรม อาหารกลางวัน และน้ำดื่ม

- มีรถรับส่ง จากศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพ

https://goo.gl/maps/omFygaeTfn9HFRct6

 

          รับอาสาสมัคร 18 คน เท่านั้น ! อายุ 15 ปีขึ้นไป มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง นักเรียน นักศึกษา เก็บชั่วโมงจิตอาสาได้ และได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม

 

          ลงทะเบียนฟรี! https://forms.gle/Kr5xaWkpaaq1A6gX6 สมัครภายในวันอาทิตย์ ที่ 20 พ.ย. เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 15 พฤศจิกายน 2565
เวลา :: 06:49:10

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวรับสมัครงาน ]