Latest News

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารียกขบวนลูกสัตว์อวดโฉมความน่ารักส่งตรงถึงบ้าน .. พร้อมขยายเวลาการปิดให้บริการชั่วคราวถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

          สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เผยโฉมเหล่าสมาชิกลูกสัตว์ที่พากันเกิดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19  พร้อมเชิญชวนทุกครอบครัวร่วมผ่อนคลาย ชมความน่ารักผ่านการถ่ายทอดสดในช่องทางออนไลน์ ในช่วงอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ ตามมาตรการล็อกดาวน์อย่างต่อเนื่องในเดือนพฤษภาคม 

    

          นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า ในช่วงการปิดให้บริการชั่วคราวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้มีสมาชิกใหม่ทยอยเกิดขึ้น ซึ่งล้วนมีพฤติกรรมและความน่ารักที่แตกต่างกันในแต่ละชนิด โดยสมาชิกลูกสัตว์ต่างได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อและแม่เป็นอย่างดี อาทิ ลูกม้าลาย เกิดวันที่ 10 มีนาคม, ลูกนกอีมู เกิดวันที่ 26 มีนาคม, ลูกเลียงผา เกิดวันที่ 14 เมษายน และลูกไบซัน เกิดเมื่อวันที่ 20 เมษายน เป็นต้น และเนื่องจากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีไม่สามารถเปิดให้บริการให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความน่ารักของสมาชิกใหม่ตัวน้อยเหล่านี้ได้ จึงได้จัดกิจกรรมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับชมความน่ารัก และเรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์แต่ละชนิด โดยปลอดภัยจากความเสี่ยงในแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อีกทั้งเป็นกิจกรรมสร้างความผ่อนคลายในครอบครัวในระหว่างการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติที่ยังคงดำเนินตามมาตรการล็อกดาวน์อย่างต่อเนื่องในเดือนพฤษภาคม  

          สำหรับสมาชิกลูกสัตว์ที่ทยอยเกิดในช่วงในเวลานี้ นับเป็นสัตว์ป่าหายาก บางชนิดใกล้สูญพันธุ์และบางชนิดพบในประเทศไทยได้ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเท่านั้น อาทิ เลียงผา หนึ่งในสัตว์ป่าสงวน 15 ชนิด ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ที่อยู่ในสถานะใกล้สูญพันธ์จากการบุกรุกที่อยู่อาศัย และการล่าเพื่อนำเขา กระดูก และน้ำมันมาใช้ทำยาสมานกระดูก นอกจากนี้ยังมีลูกไบซันอเมริกา สัตว์ตระกูลวัวป่า ที่มีถิ่นอาศัยในแถบทวีปอเมริกาเหนือ และพบได้ในประเทศอเมริกาและแคนาดาเท่านั้น ซึ่งเป็นสัตว์เมืองหนาวที่ต้องดูแลในพื้นที่ที่มีเครื่องปรับอากาศ สลับกับการปล่อยสู่พื้นที่ธรรมชาติ โดยขณะนี้อยู่ในช่วงการผลัดขนตามธรรมชาติ

    

          ทั้งนี้ กิจกรรมการถ่ายทอดสดในช่องทางออนไลน์ อวดโฉมความน่ารักของสมาชิกใหม่ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ผ่านช่องทาง Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari ทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆ ให้นักท่องเที่ยวได้รับชมและเรียนรู้ชีวิตสัตว์ในรูปแบบต่างๆ ในช่วงการปิดให้บริการชั่วคราวอีกด้วย โดยเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้ขยายเวลาการปิดให้บริการชั่วคราว จากเดิมวันที่ 30 เมษายน 2563 เป็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2563  ในช่วงเวลานี้สามารถติดต่อ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) หรือสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้ที่ E-mail : pinkanakorn.adm01@gmail.com หรือโทรศัพท์ 053 - 999000 หรือ Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari หรือ Line OA : nightsafari

    

    เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 01 พฤษภาคม 2563
เวลา :: 12:10:37

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวท่องเที่ยว ]