Latest News

นายกเทศมนตรีนครลำปาง ลงพื้นที่มอบโทรศัพท์ที่ใช้ในการแจ้งเหตุให้ผู้มีภาวะพึ่งพิง ภายใต้โครงการเทศบาลใส่ใจ Happy Home Ward

          นายกเทศมนตรีนครลำปาง ลงพื้นที่มอบโทรศัพท์ที่ใช้ในการแจ้งเหตุให้ผู้มีภาวะพึ่งพิง ภายใต้โครงการเทศบาลใส่ใจ Happy Home Ward นำระบบ Help Call Center นวัตกรรมใหม่ในการให้บริการแก่ผู้สูงวัย พร้อมหน่วยกู้ภัยสว่างนครลำปาง และฟู้ดแพนด้า จ.ลำปาง ร่วมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพสู้ภัยไวรัส COVID-19 ให้ถึงบ้าน

          ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน อสม. และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์โทรศัพท์ที่ใช้ในการแจ้งเหตุให้ผู้มีภาวะพึ่งพิง ที่ได้ลงทะเบียนในโครงการเทศบาลใส่ใจ Happy Home Ward ตามนโยบายนำระบบเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ด้วยการเชื่อมสัญญาณโทรศัพท์ โดยเชื่อมสัญญาณกับศูนย์ปฏิบัติการของเทศบาลนครลำปาง หรือระบบ Help Call Center ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้บริการเชิงรุกแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงที่บ้านจำนวน 150 คนในเขตเทศบาลนครลำปาง ให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง และทันท่วงที และเพื่อยกระดับสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังให้ ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านสุขภา ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเทคโนโลยี ในรูปแบบการให้บริการตามแนวทาง แบ่งแยกตามอาการของผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง โดยมีแผนการมอบโทรศัพท์และแนะนำการใช้แอปพลิเคชั่นเทศบาลใส่ใจ SOS ของผู้มีภาวะพึ่งพิงตามโครงการ ดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 20-23 เมษายน 2563 นี้

    

          ในการนี้ ทีมงานหน่วยกู้ภัยสว่างนครลำปาง และทีมงานฟู้ดแพนด้า จ.ลำปาง ได้ลงพื้นที่ชุมชนกำแพงเมือง ชุมชนประตูตาล ชุมชนประตูม้า ชุมชนช่างแต้ม ชุมชนประตูต้นผึ้ง ชุมชนท่ามะโอ และชุมชนศรีล้อมร่วมกับเทศบาลนครลำปาง เพื่อนำถุงยังชีพและอาหารกล่อง มอบให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลนครลำปางด้วย

  

  เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 23 เมษายน 2563
เวลา :: 12:48:41

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวราชการ ]