Latest News

สดร. เดินหน้ามอบท้องฟ้าจำลองเพื่อการเรียนรู้ระดับโรงเรียน ประจำปี 2565 รุ่นที่ 2 เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

          สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เดินหน้าโครงการท้องฟ้าจำลองเพื่อการเรียนรู้ระดับโรงเรียน ประจำปี 2565 รุ่นที่ 2 มอบชุดท้องฟ้าจำลอง DIY ระดับโรงเรียนอีก 50 ชุด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา เชิญชวนโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2565 

          ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สดร. ได้จัดโครงการท้องฟ้าจำลองเพื่อการเรียนรู้ระดับโรงเรียน ประจำปี 2565 คัดเลือกโรงเรียนที่สนใจและมีความพร้อมในการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ทั้งในโรงเรียนและชุมชน รับมอบ “ชุดท้องฟ้าจำลองเพื่อการเรียนรู้ระดับโรงเรียน” พร้อมฝึกอบรมการประกอบ ติดตั้ง และใช้งาน สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ดาราศาสตร์ในโรงเรียน สร้างแรงบันดาลใจให้สนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์ในประเทศไทย ดำเนินการมอบแล้วจำนวน 40 ชุดให้แก่ 40 โรงเรียน จาก 28 จังหวัดทั่วประเทศไทย เมื่อเดือนสิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา และเตรียมมอบอีก 50 ชุด รวมเป็นจำนวน 90 ชุด ในเดือนธันวาคมนี้

          โครงการท้องฟ้าจำลองเพื่อการเรียนรู้ระดับโรงเรียน เป็นโครงการที่ต่อยอดขยายผลมาจากโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ที่ สดร. ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 แต่เดิมมอบกล้องโทรทรรศน์ชนิดดอบโซเนียน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว พร้อมชุดสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ แก่โรงเรียนที่มีความพร้อมนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ ปัจจุบันมีโรงเรียนในโครงการรวม 560 โรงเรียน ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ สร้างครูที่เป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน และชุมชนมากกว่า 1,000 คน เกิดกิจกรรมดาราศาสตร์ในโรงเรียนและชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าว มุ่งเน้นใช้กล้องโทรทรรศน์เป็นหลักสำหรับสังเกตการณ์ท้องฟ้าจริง ซึ่งโรงเรียนต้องมีความพร้อมในระดับเป็นแกนนำจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ได้ 

          สำหรับโรงเรียนที่กำลังเริ่มต้นจุดประกายการเรียนรู้ดาราศาสตร์แก่นักเรียน “ท้องฟ้าจำลองเพื่อการเรียนรู้ระดับโรงเรียน” จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจ เป็นหนึ่งในต้นแบบกิจกรรมสร้างสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ในโรงเรียน ที่นักเรียนสามารถคิด คำนวณ ออกแบบ และประดิษฐ์ได้เองจากวัสดุที่หาได้ทั่วไปด้วยต้นทุนไม่มาก และใช้งานได้จริง เพื่อใช้จัดกิจกรรมดาราศาสตร์ในโอกาสต่างๆ ที่สามารถใช้งานได้ทั้งช่วงกลางวัน หรือก่อนสังเกตการณ์ฟ้าจริงในภาคกลางคืน 

          ขอเชิญชวนโรงเรียนที่สนใจร่วมเป็นหนึ่งในเครือข่ายการเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์ในประเทศไทย รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2565 รุ่นที่ 2 รับจำนวนจำกัด 50 โรงเรียน ดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมได้ที่ https://bit.ly/NARITDIYPlanetarium2022-2 สอบถามเพิ่มเติมในวัน และเวลาราชการ โทร. 053-121268-9 ต่อ 306 (คุณคมสันต์)

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 04 พฤศจิกายน 2565
เวลา :: 04:13:16

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวเทคโนโลยี ]