Latest News

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

 

ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดูรายละเอียดหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.cmuic.cmu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0-5394-2603

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 04 ธันวาคม 2556
เวลา :: 10:16:32