Latest News

ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเกษตรพื้นฐาน

ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวนหลายอัตรา วุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา

 

ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0-5394-4088เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 04 ธันวาคม 2556
เวลา :: 10:14:13