Latest News

นายอำเภอแม่สาย เป็นประธานเปิดงาน "เชียงรายตื่นรู้" รณรงค์ผลิตสื่อสร้างสรรค์ “เท่าทันการหลอกลวงออนไลน์ที่นำไปสู่การค้ามนุษย์”

          เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2567 ณ ลานยุววรรณ ถนนคนเดิน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สาย เป็นประธานเปิดงาน "เชียงรายตื่นรู้" รณรงค์ผลิตสื่อสร้างสรรค์ “เท่าทันการหลอกลวงออนไลน์ที่นำไปสู่การค้ามนุษย์” โดยมีนายชายไทย รักษาชาติ ผู้อำนวยการมูลนิธิวัฒนเสรี กล่าวรายงาน ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เข้าร่วมกว่า 10 องค์กร ตลอดจนเด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก

          นายชายไทย รักษาชาติ ผู้อำนวยการมูลนิธิวัฒนเสรี กล่าวว่า โครงการรณรงค์เท่าทันการหลอกลวงออนไลน์ที่นำไปสู่การค้ามนุษย์ "เชียงรายตื่นรู้" ถือเป็นความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมกันสร้างความตระหนักให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน ซึ่งปัญหาการหลอกลวงออนไลน์ที่นำไปสู่การค้ามนุษย์ที่มีอยู่จำนวนมากในโลกปัจจุบัน ซึ่งการทำงานป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว มีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน ตามบทบาทความรับผิดชอบของหน่วยงานพร้อมสอดประสานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรม "เชียงรายตื่นรู้" ภายใต้โครงการรณรงค์เท่าทันการหลอกลวงออนไลน์ที่นำไปสู่การค้ามนุษย์ ประกอบด้วย กิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอภายใต้หัวข้อ “เท่าทันการหลอกลวงออนไลน์ที่นำไปสู่การค้ามนุษย์” การจัดทำหนังสั้น เพื่อการรณรงค์ป้องกันภัยออนไลน์ที่นำไปสู่การค้ามนุษย์ ซึ่งสร้างจากเรื่องจริงของเยาวชนที่ตกเป็นเหยื่อ จัดเวทีเสวนาฯ การชมหนังสั้นเรื่อง “ต้องรอด” (The Escape) แบบเต็มเรื่องบนจอขนาดใหญ่ในรูปแบบและบรรยากาศหนังกลางแปลง กิจกรรมให้ความรู้ เรื่องภัยออนไลน์ และการค้ามนุษย์ของภาคีเครือข่ายจากสภาเด็กและเยาวชนอำเภอแม่สาย มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (ECPAT) มูลนิธิองค์กรแอ๊ดดร้าประเทศไทย มูลนิธิลิฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล กลุ่มเคียงริมโขง สมาคมพัฒนาศักยภาพชุมชนจังหวัดน่าน กลุ่มแสงนำทาง กลุ่มสานฝันปั้นดาว

  

          ด้าน นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สาย กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัญหาการหลอกลวงออนไลน์ที่นำไปสู่การค้ามนุษย์ ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในพื้นที่ตามแนวชายแดนจังหวัดเชียงราย เพื่อตอบสนองนโยบายการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของรัฐบาล อำเภอแม่สาย จึงได้ร่วมมือ และให้การสนุนกับมูลนิธิวัฒนเสรี ( The freedom story ) ตลอดจนองค์กรเครือข่าย ได้แก่ มูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชน ( บ้านนานา ) ไทยพีบีเอส ( Thai PBS ) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย เทศบาลตำบลแม่สาย เทศบาลตำบลเวียงพางคำ มูลนิธิองค์กรแอ๊ดดร้าประเทศไทย โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 6 จังหวัดเชียงราย พะเยาทีวี 77 ข่าวเด็ด และภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนที่เข้าร่วมจัดกิจกรรมในพื้นที่อำเภอแม่สาย เพื่อประโยชน์ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการหลอกลวงออนไลน์ที่นำไปสู่การค้ามนุษย์

  

          การค้ามนุษย์ คือ การแสวงหาผลประโยชน์จากผู้อื่นโดยผิดกฎหมาย และการหลอกลวงออนไลน์ที่นำไปสู่การค้ามนุษย์ คือ กระบวนการที่อาชญากรใช้เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตในการหลอกลวงเหยื่อเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว หรือเพื่อให้เหยื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้ถูกควบคุมและนำไปสู่การค้ามนุษย์ ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการที่อาชญากรใช้หลายรูปแบบ เรียนรู้เรื่องการป้องกันการค้ามนุษย์เพิ่มเติมได้ที่ เพจเฟสบุ๊ค The Freedom Story Thailand

          ในโอกาสเดียวกันนี้ นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สาย ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร และเงินรางวัล ให้กับผู้ส่งผลงานเข้าประกวดที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย ระดับมัธยมศึกษา รางวัลชนะเลิศได้แก่ คลิปวิดีโอเรื่อง “เหยื่อ” รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ เรื่อง “ค้าสยองโลกออนไลน์” รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ เรื่อง “ธุรกิจคน” ส่วนระดับอุดมศึกษารางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง “Neon ภัยร้ายไซเบอร์บูลลี่” และระดับประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง “The Underhand เจ้าเล่ห์เพทุบาย” และรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ผลงานเรื่อง “Safe Zone” และรางวัล Popular Vote ได้แก่ เรื่อง “The Underhand เจ้าเล่ห์เพทุบาย” 

  

  เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 11 มิถุนายน 2567
เวลา :: 07:56:49

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]