Latest News

เชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน นี้

          จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบหมายภารกิจ เตรียมจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน นี้ ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

          เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.67 ที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน นี้ ซึ่งปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดงานขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ถือเป็นวาระสำคัญที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จะได้แสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยและปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการแก้ปัญหาต่างๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ปัญหายาเสพติดมากยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดแนวทางการรณรงค์ภายใต้กรอบแนวคิด “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราช”

 

          โดยตลอดการจัดงานในวันที่ 26 มิถุนายน นี้ จะมีการจัดกิจกรรมมากมาย ทั้งการเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การแข่งฟุตบอล การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง การแข่งเต้น การแข่งขันวงดนตรีแนวสตริง และกิจกรรมแข่งขันอื่นๆ เพื่อรับรางวัล นอกจากนี้ ยังมีการแสดงของชมรม TO BE NUMBER ONE DANCERCISE CHIANMAI 2024 การจัดกิจกรรม "จิตอาสา รวมพลังไทย พ้นภัยยาเสพติด" และการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่สนับสนุนการจัดงานและเข้าร่วมจัดนิทรรศการ อีกด้วย

 

          ดังนั้น การประชุมในวันนี้ที่ประชุมได้มอบหมายภารกิจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น ทั้งการจัดเตรียมสถานที่ พิธีการ ฝ่ายจัดกิจกรรม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การดูแลรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกภายในงาน รวมถึงฝ่ายพยาบาลที่จะต้องดูแลผู้มาร่วมงานกรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 

 

          ทั้งนี้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำกับทุกหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายภารกิจในวันนี้ จะต้องดำเนินการอย่างรอบคอบพร้อมประสานงานกันอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง ให้การจัดงานในปีนี้ดีที่สุด เพื่อประกาศให้เยาวชนและประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติด และให้สังคมไทยปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน

 

  เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 10 มิถุนายน 2567
เวลา :: 06:04:45

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]