Latest News

เชียงใหม่ มีผู้สมัครร่วมโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เต็มโควต้า ขณะที่ผู้สนใจจะร่วมกิจกรรมเพิ่ม ต้องรอเปิดลงทะเบียนรอบ 2 อีกครั้ง

          เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 67 ที่เรือนริมน้ำ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ แถลงเตรียมจัดโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ กรกฏาคม 2567 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2567 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง พร้อมรณรงค์เชิญชวนประชาชนทุกเพศ ทุกวัย และทุกหมู่เหล่า ได้ออกกำลังกาย ให้มีสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลจากโรค และช่วยลดค่าใช้จ่ายการรักษา ตลอดจนลดภาระของปัญหาโรคเรื้อรังได้

 

          โดยหลังจากที่เปิดให้ลงทะเบียนในช่วงที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ร่วมสมัครเต็มโควต้าแล้ว จำนวน 7,502 คน ซึ่งผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึกโครงการฯ ในวันวิ่ง 2 พฤศจิกายน ทั้งนี้ จะมีการเปิดรับสมัครช่วงที่ 2 อีกครั้ง ซึ่งจะแจ้งวันเปิดให้ลงทะเบียนภายหลัง และประชาชนที่สมัครลงทะเบียนไม่ทันสามารถมาร่วมกิจกรรมได้โดยใส่เสื้อเหลืองเฉลิมพระเกียรติ

  

          สำหรับเส้นทางวิ่ง แบ่งเป็น 2 ประเภท คือเดิน-วิ่ง ระยะทาง 5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร จะเริ่มปล่อยตัวนักวิ่งในเวลา 06.00 น. และ 06.30 น. โดยประเภทเดิน-วิ่ง ระยะทาง 5 กิโลเมตร จะเริ่มปล่อยตัวนักวิ่งที่บริเวณหน้าศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ไปถึงแยกหน้าประตูสนามกีฬา 700 ปี (ฝั่งโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ)แล้ววิ่งกลับเส้นทางเดิม และสิ้นสุดที่บริเวณด้านหน้าศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ประเภทเดิน-วิ่ง ระยะทาง 10 กิโลเมตร เริ่มปล่อยตัวนักวิ่งบริเวณหน้าศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7 รอบพระชนมพรรษา วิ่งผ่านอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ วิ่งกลับเส้นทางเดิม จุด Finish บริเวณด้านหน้าศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 04 มิถุนายน 2567
เวลา :: 08:59:09

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]