Latest News

จิตอาสาเชียงใหม่ ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567

  

จิตอาสาเชียงใหม่ ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567

  

         เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 67 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายก อบจ.เชียงใหม่ , นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ และ นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำส่วนราชการและประชาชนจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยหยวกหนองเขียว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

  

          โอกาสนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 30,000 ตัว ลงในอ่างเก็บน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ พร้อมทั้งร่วมกันรดน้ำพรวนดินต้นไม้ ทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยหยวกหนองเขียวให้มีความสวยงามยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ที่จิตอาสาจะได้พร้อมแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างความสมัครสมานสามัคคี เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน

  

.เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 03 มิถุนายน 2567
เวลา :: 03:56:57

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวราชการ ]