Latest News

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตแพทย์

           ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตแพทย์ของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยที่ร่วมผลิตแพทย์กับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และโรงพยาบาลลำปาง โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องสัมพุทธเมตตาประชารักษ์ ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

  

Cr. ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายงานข่าว :  ขิมมภัทร์ แสนขันธ์

สำนักข่าวลานนาเพรสเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 25 พฤษภาคม 2567
เวลา :: 01:54:29

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]