Latest News

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ จาก ชีวาศัย ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ปาล์มสปริงส์ และคณะจากสมาคมอุตสาหกรรมผู้สุงอายุ เมืองซัวเถา

          เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดย คุณกรรณิการ์ ชมภูเทศ ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ จาก ชีวาศัย ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ปาล์มสปริงส์ และคณะจากสมาคมอุตสาหกรรมผู้สุงอายุ เมืองซัวเถา มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มโรงพยาบาล แพทย์แผนจีน ผู้ผลิตยา และผู้ผลิตอุปกรณ์ AI สำหรับดูแลผู้สุงอายุ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเรื่องของศักยภาพ ความพร้อม ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ในการดูแลฟื้นฟู รักษาผู้ป่วยสูงอายุ รวมทั้งการส่งต่อผู้ป่วยกลับต่างประเทศ (Repatriation Service) ทั้งนี้ได้เยี่ยมชม ธาราบำบัด (Hydrotherapy) ซึ่งเป็นการฟื้นฟูร่างกายด้วยน้ำ ,หุ่นยนต์อัจฉริยะช่วยฝึกเดิน และแผนกผู้ป่วยในต่างประเทศ (International Ward)

   
   

รายงานข่าว :  ขิมมภัทร์ แสนขันธ์

สำนักข่าวลานนาเพรสเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 23 พฤษภาคม 2567
เวลา :: 07:22:56

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]