Latest News

พิธีเปิดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 4 (4th TESO)

          เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 4 (The 4th Thailand Earth Science Olympiad (4th TESO) ณ ห้อง SCB 2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการมูลนิธิ สอวน. เป็นประธานในพิธี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ เย็นใจ สมวิเชียร กรรมการบริหารมูลนิธิ สอวน. ผู้แทนสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะกรรมการจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 4 ครู อาจารย์ และนักเรียนผู้แทนศูนย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ

   

   

รายงานข่าว :  ขิมมภัทร์ แสนขันธ์

สำนักข่าวลานนาเพรสเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 20 พฤษภาคม 2567
เวลา :: 05:11:05

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]