Latest News

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา รอบ 2 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 พ.ค. นี้

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 ในระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 พฤษภาคม 2567 ผ่านทางระบบออนไลน์  www.graduate.cmru.ac.th  โดยมีค่าธรรมเนียมในการสมัคร ระดับปริญญาโท 500 บาท ระดับปริญญาเอก 1,000 บาท และสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
09-7263-9181

 

ข่าว :  ขิมมภัทร์ แสนขันธ์

บรรณาธิการข่าว :  ว่าที่ ร.ท.กาณฑ์ โสภโณดร

สำนักข่าวลานนาเพรสเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 08 พฤษภาคม 2567
เวลา :: 01:55:18

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]