Latest News

สมาคมกอล์ฟรีสอร์ทภาคเหนือ เปิดตัวโครงการ "Chiang Mai Golf Festival 2024"กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟภาคเหนือ

         สมาคมกอล์ฟรีสอร์ทภาคเหนือ และสนามกอล์ฟชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน โดยสมาชิกทั้งหมด 10
สนาม ได้แก่ North Hill Golf Club Chiang Mai, Mae Jo Golf Resort & Spa, Gassan Khuntan Golf & Resort,
Chiang Mai Highlands Golf & Spa Resort, Summit Green Valley Chiangmai Country Club, Gassan Panorama Golf Club, Gassan Legacy Golf Club ,Lanna Golf Superclub, Chiang Mai Intanon Golf and
Natural Resort และ Golden Dragon Mountains Golf And Resort กำหนดจัดโครงการส่งเสริมการตลาดกอล์ฟ
ภายใต้ชื่อโครงการ "Chiang Mai Golf Festival 2024" โดยเป็นการแข่งขันเพื่อหาสุดยอดนักกอล์ฟของภาคเหนือโดยกำหนดแข่งทั้งหมด 9 แมตท์ ใน 7 สนามแข่งขัน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2567

   

          โดยโครงการเชียงใหม่ กอล์ฟ เฟสติรัล 2024 ในปีนี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟเพื่อ สุขภาพ ซึ่งได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมโดยสมาคมกอล์ฟรีสอร์ทภาคเหนือร่วมกับบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่นจำกัด, สายการบิน EVA Air, Dasom Sportaimment Co.,Ltd และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้มักกอล์ฟ และผู้รักสุขภาพเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (Green Season) รวมถึงช่วยสร้างรายได้ให้หมุนเวียน ภายในจังหวัดและผู้ประกอบการอื่นๆในพื้นที่อีกด้วยภายใต้ชื่อโครงการ "Chiang Mai Golf Festival 2024" โดยเป็นการแข่งขันเพื่อหาสุดยอดนักกอล์ฟของภาคเหนือโดยกำหนดแข่งทั้งหมด 9 แมตท์ ใน 7 สนามแข่งขัน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2567 โดยโครงการเชียงใหม่ กอล์ฟ เฟสติวัล 2024 ในปีนี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟเพื่อ สุขภาพ ซึ่งได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมโดยสมาคมกอล์ฟรีสอร์ทภาคเหนือร่วมกับบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่นจำกัด , สายการบิน EVA Air, Dasom Sportainment Co.,Ltd และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้นักกอล์ฟ และผู้รักสุขภาพเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (Green Season) รวมถึงช่วยสร้างรายได้ให้หมุนเวียน ภายในจังหวัดและผู้ประกอบการอื่นๆ ในพื้นที่อีกด้วย

   

          งานแถลงข่าว " โครงการเชียงใหม่ กอล์ฟ เฟสติวัล 2024" ได้จัดขึ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2567 ณ สนาม กัสชัน เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ โดยมีผู้ให้เกียรติร่วมงานแถลงข่าวได้แก่ คุณพัศลินทร์ เศวตรัตน์ ผู้อำนวยการ การ ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ , คุณอานันต์ เผือกพิพูลย์ ู้จัดการสำนักงานส่งเสริมกีฬ าบริษั ทสิงคอร์เปอเรชั่น จำกัด, Mr. Taeyoung Kim ประธานกรรมการ บริษัท Dasom Sportainment Co.,Ltd, Ms. Hsu Chiao-Hin ผู้บริหารจากสายการบิน EVA Airways, คุณเอกพจน์ สิงห์คร นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทยภาคเหนือ, คุณเฉลิมพล ชูชาติ นายกสมาคมกอล์ฟรีสอร์ทภาคเหนือ, คุณสุพชฌาย์ เสวตไอยาราม อุปนายกสมาคมกอล์ฟรีสอร์ทภาคเหนือ และคุณ วราพร อากาศวิภาต เลขาธิการสมาคมกอล์ฟรีสอร์ทภาคเหนือ

   

          โดยคุณเฉลิมพล ชูชาติ นายกสมาคมกอล์ฟรีสอร์ทภาคเหนือ กล่าวว่า โครงการ Chiang Mai Golf Festival 2024 ปีนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปีนี้เป็นปีที่ 15 แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟในภาคเหนือ โดยเน้นทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจ และ การท่องเที่ยวควบคู่กันไปในช่วงกรีนซีชั่น ของภาคเหนือ โดยมีเป้าหมายที่จะกระตุ้นให้นักกอล์ฟเดินทางมาใช้บริการที่สนามที่จัดการแข่งขัน 7 สนาม ทั้งในและนอกวันแข่งขัน ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 30,000 คน และคาดว่าจะสร้างรายได้ให้จังหวัด ไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท ตลอดช่วงโครงการ 4เดือน

 

          โดยความพิเศษของปีนี้ คือ ทางสมาคมกอล์ฟรีสอร์ทภาคเหนือ ได้ต้อนรับสมาชิกใหม่เป็นสนามกอล์ฟจากประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สนามกอล์ฟ Golden Dracon Mountais Golf And Resort ซึ่งเป็นสนามกอล์ฟชั้นนำของแขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว โดยในปีนี้จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดัน และประชาสัมพันธ์ โครงการ Chiang Mai Golf Festival 2024 ออกไปในตลาดต่างประเทศทั้งในประเทศลาว และ ประเทศใกล้เคียง

 

ภาพ :  ทักษ์ดนัย เกษี

ข่าว :  ขิมมภัทร์ แสนขันธ์

บรรณาธิการข่าว :  ว่าที่ ร.ท.กาณฑ์ โสภโณดร

สำนักข่าวลานนาเพรสเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 04 พฤษภาคม 2567
เวลา :: 05:36:24

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวกีฬา บันเทิง ]