Latest News

กองบิน 41 จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2567

          เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 นาวาอากาศเอก ปรธร จีนะวัฒน์ ผู้บังคับการกองบิน 41 พร้อมด้วยรองผู้บังคับการกองบิน 41, เสนาธิการกองบิน 41, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน 41 และข้าราชการกองบิน 41 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2567 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

   
   

          ภายในพิธี ผู้บังคับการกองบิน 41 ทำพิธีเปิดกรวยกระทงและกล่าวถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทั้งร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41 ทั้งนี้ วันฉัตรมงคลถือเป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” และถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันมีคุณอนันต์แก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

   
  

ข่าว :  ทักษ์ดนัย เกษี

บรรณาธิการข่าว :  ว่าที่ ร.ท.กาณฑ์ โสภโณดร

สำนักข่าวลานนาเพรสเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 03 พฤษภาคม 2567
เวลา :: 06:58:21

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวราชการ ]