Latest News

มทร.ล้านนา ดึงภาคเอกชนร่วม MOU สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมอากาศยานไร้คนขับแบบครบวงจรแห่งแรกของภาคเหนือ

          เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมอากาศยานไร้คนขับ (โดรน)” พร้อมด้วยผู้แทนจากภาคเอกชนเดินทางเข้าร่วมลงนามประกอบด้วย นายสมิทร เหลี่ยมมณี ผู้อำนวยการโครงการ บริษัทเนทซีโรคาร์บอน จำกัด รศ.ดร.อรปรภา ชุติกรทวีศิน อุปนายกสามาคมเกษตรปลอดภัย และ น.ส.วิภารัตน์ ทองบุญเมือง ประธานกรรมการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท อีซี่(2018) จำกัด โดยมีผคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนาม พร้อมด้วยครูบาศรีหมอกฟ้า งำเมือง นางระย้า อิสริยศวดี ที่ปรึกษา ร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา โดยลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวฯ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการผลิตนักบินโดรนมืออาชีพภายใต้หลักสูตรวิศวกรรมอากาศยานไร้คนขับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มุ่งผลิตนักบินที่มีความรู้ความสามารถตามหลักสากลอย่างมืออาชีพ การซ่อมบำรุงโดรน การวางแผนการบินและวิเคราะห์ภาพถ่ายจากโดรนในงานเชิงวิศวกรรม การควบคุมโดรนเพื่อการเกษตร และการบินเพื่อสนับสนุนภารกิจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรชาติและแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า ตลอดจนสามารถพัฒนาสู่การเป็นผู้ฝึกสอนการบินโดรน ซึ่งจะมีการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2568 ควบคู่กับการเปิดเป็นศูนย์ฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านเทคโนโลยีโดรนอีกด้วย

   

   

 

ข่าว :  ดุษฎี สมบูรณ์​

บรรณาธิการข่าว :  ว่าที่ ร.ท.กาณฑ์ โสภโณดร

สำนักข่าวลานนาเพรสเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 30 เมษายน 2567
เวลา :: 07:26:47

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]