Latest News

กองบิน 41 จัดพิธีรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่

          เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 นาวาอากาศเอก ปรธร จีนะวัฒน์ ผู้บังคับการกองบิน 41 กล่าวต้อนรับข้าราชการที่บรรจุใหม่ พร้อมทั้งให้โอวาทและมอบนโยบายแก่ข้าราชการที่บรรจุใหม่ ณ หอประชุมเดชะตุงคะกองบิน 41

  

         ทั้งนี้ ได้บรรจุนักเรียนช่างฝีมือทหารเข้ารับราชการและแต่งตั้งยศทหาร, บรรจุนักเรียนจ่าอากาศเข้ารับราชการและแต่งตั้งยศ และบรรจุนักเรียนนายสิบแผนที่เข้ารับราชการและแต่งตั้งยศ โดยมีผู้บรรจุใหม่ในสังกัด กองบิน 41 จำนวนทั้งสิ้น 43 คน

   

รายงานข่าว : นายทักษ์ดนัย เกษี

บรรณาธิการข่าว : ว่าที่ ร.ท.กาณฑ์ โสภโณดร

สำนักข่าวลานนาเพรสเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 19 เมษายน 2567
เวลา :: 06:10:35

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวราชการ ]