Latest News

วิศวกรรมอุตสาหการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง นำผลงานปริญญานิพนธ์สู่การแก้ไขปัญหาในสถานประกอบการ

          นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำเสนอผลการศึกษาและการดำเนินโครงงานปริญญานิพนธ์แก่ผู้จัดการโครงการและวิศวกรเหมืองแร่ ณ บริษัท บี.ที.ไมท์นิ่ง จำกัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจ

 

          สำหรับการนำเสนอผลงานปริญญานิพนธ์ที่ดำเนินการร่วมกับ บริษัท บี.ที.ไมท์นิ่ง จำกัด” มีอาจารย์ฤทัยภัทร ศุกระศร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ประกอบด้วย 3 เรื่อง คือ ปริญญานิพนธ์เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอะไหล่คงคลัง” ดำเนินโครงงานโดย นาย จักรพันธ์ หอระดี และนางสาว ธนาพร หอมจันทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอะไหล่คงคลัง ปริญญานิพนธ์ เรื่อง “การวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันรถขุดเจาะหลุมสำหรับวางวัตถุระเบิด ดำเนินโครงงานโดย นายกษิดิศ สุวรรณมณี และนายกฤษณะ คุณป๊อก มีวัตถุประสงค์ของโครงงานเพื่อเพิ่มผลประสิทธิภาพโดยรวมของรถขุดเจาะรูระเบิด และลดการหยุดเครื่องจักรฉุกเฉิน ปริญญานิพนธ์ เรื่อง “ออกแบบพัฒนาหัวเจาะสำหรับเจาะรูระเบิด โดย นายจักกริน ศรีจันทร นายต่อศักดิ์ ประชาพฤธ และนายพัฒนไชย บุญธรรม วัตถุประสงค์เพื่อค้นหาสาเหตุและปัญหาการสึกหรอของหัวเจาะปัจจุบัน เพื่อออกแบบและพัฒนาหัวเจาะสำหรับรถเจาะรูระเบิด และเปรียบเทียบประสิทธิภาพหัวเจาะปัจจุบันและหัวเจาะใหม่ที่ทำการออกแบบโดยปริญญานิพนธ์ทั้ง 3 ฉบับ นับเป็นการนำความรู้ที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาประมวลผลและทำเป็นปริญญานิพนธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับสถานประกอบการ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนของบริษัทได้เป็นอย่างดี

   

รายงานข่าว : นายทักษ์ดนัย เกษี
บรรณาธิการข่าว : ว่าที่ ร.ท.กาณฑ์ โสภโณดร
สำนักข่าวลานนาเพรสเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 29 มีนาคม 2567
เวลา :: 02:12:41

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]