Latest News

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ มอบอาคารเรียนให้กับนักเรียนใน อ.พร้าว

          ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบอาคารเรียนหลังใหม่ให้กับโรงเรียนเทียนเล่มน้อย สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในอำเภอพร้าว

   

   

          เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 67 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปยังอำเภอพร้าว เปิดอาคารเรียนแห่งใหม่ ของโรงเรียนเทียนเล่มน้อย ตั้งอยู่ที่ 150 หมู่ที่ 6 ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนแห่งที่สองในจังหวัดเชียงใหม่ที่มูลนิธิเมืองไทยเมตตากิจ สนับสนุนงบประมาณสร้างขึ้น และอยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิฯ เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยมี ดร.กอร์ดอน หวอง พระสังคนายกคริสเตียนในคณะเมธอดิสท์ แห่งประเทศสิงคโปร์ พร้อมด้วยข้าราชการและนักธุรกิจชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารกันอย่างพร้อมเพรียง

   

   

          สำหรับโรงเรียนเทียนเล่มน้อย เป็นชื่อที่สื่อถึงแสงสว่างของพระเจ้าที่ส่องสว่างออกมาจากเด็กแต่ละคน เพื่อจุดประกายให้โลกที่มืดมนเกิดแสงสว่าง โดยมีเป้าหมายคือการมอบโอกาสให้กับเด็กได้มีอนาคตที่สดใสยิ่งขึ้นผ่านการศึกษาที่มีคุณภาพ มีการสอนจริยธรรมคริสเตียนที่ดี มีสิ่งแวดล้อมที่สร้างขวัญและกำลังใจโดยยึดหลักความรู้ของพระเจ้า

  

          โอกาสนี้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสมอบอาคารเรียนหลังใหม่ให้กับโรงเรียนเทียนเล่มน้อย แห่งนี้ ซึ่งนับว่าเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในอำเภอพร้าว โดยเชื่อว่าโรงเรียนแห่งนี้จะสร้างนักเรียนให้มีพัฒนาการที่ดีและมีความรู้ความสามารถเพื่อเป็นอนาคตที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป

 

 

รายงานข่าว : นายทักษ์ดนัย เกษี

บรรณาธิการข่าว : ว่าที่ ร.ท.กาณฑ์ โสภโณดร

สำนักข่าวลานนาเพรส

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 20 มีนาคม 2567
เวลา :: 07:41:44

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]