Latest News

มทร.ล้านนา MOU ภาคเอกชนพัฒนาบุคลากรในการป้องกันข้อมูลดิจิทัลของมหาวิทยาลัย และพัฒนาทักษะนักศึกษาให้ก้าวสู่ผู้นำในตลาดแรงงานด้าน Cyber Security

          เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านความปลอดภัยไซเบอร์กับนางสาวภัคธภา ฉัตรโกเมศ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท ฟอร์ทิเนท ซีเคียวริตี้ เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรด้าน Cyber Security ให้สามารถปกป้องข้อมูลดิจิทัลของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการพัฒนาทักษะทางไซเบอร์ของนักศึกษา ให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำในตลาดแรงงานด้านการดูแลความปลอดภัยไซเบอร์ และเป็นแนวทางในการจัดตั้งศูนย์รักษาความปลอดภัยไซเบอร์ในระดับภูมิภาค โดยมี คณะผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา

   

   

 

รายงานข่าว : นายทักษ์ดนัย เกษี รายงาน
บรรณาธิการข่าว : ว่าที่ ร.ท.กาณฑ์ โสภโณดร
สำนักข่าวลานนาเพรสเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 13 มีนาคม 2567
เวลา :: 08:19:54

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]