Latest News

กองทัพอากาศจัดการแสดงขีดความสามารถสนามบินเชียงราย (ฝูงบิน 416) รองรับการปฏิบัติการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (HADR) ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจำปี 2567

          เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นาวาอากาศเอก ปรธร จีนะวัฒน์ ผู้บังคับการกองบิน 41 ร่วมพิธีเปิดงานแสดงขีดความสามารถสนามบินเชียงราย (ฝูงบิน 416) รองรับการปฏิบัติการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (HADR) ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจำปี 2567 โดยมี พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งภายในพิธีได้มีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย, นายทหารชั้นผู้ใหญ่, หน่วยงานภาครัฐและเอกชน, นักเรียนนักศึกษา รวมถึงประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม ณ ฝูงบิน 416 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

  

          ทั้งนี้ กองทัพอากาศได้จัดทำแผนงานสำหรับพัฒนาพื้นที่สนามบินเชียงราย (ฝูงบิน 416) เพื่อให้เป็น ศูนย์กลางภารกิจการช่วยเหลือประชาชนด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (HADR) ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ ในการวางกำลังอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ปฏิบัติการบินลาดตระเวนทางอากาศ และวางกำลังเฮลิคอปเตอร์ปฎิบัติภารกิจค้นหาและช่วยชีวิต รวมทั้งภารกิจการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ 

  

          นอกจากนี้ยังใช้เป็นฐานบินสนับสนุนการแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือ โดยกองทัพอากาศพร้อมระดมทรัพยากรและขีดความสามารถ ทั้งด้านอากาศยาน เทคโนโลยี ยุทโธปกรณ์ และกำลังพล เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ ท้องถิ่น เอกชน และภาคประชาชน ในการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติที่มีแนวโน้มที่มีความถี่และมีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต

  เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 18 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา :: 11:58:04

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวราชการ ]