Latest News

สวนสัตว์เชียงใหม่ ทำแนวกันไฟป่า

  

          เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เผยว่า สวนสัตว์เชียงใหม่ ได้ดำเนินการทำแนวกันไฟป่า บริเวณไหล่ทางแนวรั้วด้านหลังประตูทางเข้าสวนสัตว์เชียงใหม่ ด้านทิศตะวันตก เขตติดต่ออุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ระยะทาง 3.2 กิโลเมตร เพื่อเป็นการป้องกันไฟป่าจากด้านนอกสวนสัตว์เชียงใหม่ ช่วยชะลอการลุกลามเข้ามาบริเวณพื้นที่ เนื่องจากสวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พื้นที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด มีสัตว์ป่าหลากหลายชนิด จำนวนมาก รวมถึงทรัพย์สินอื่น ๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งนี้ ได้ระดมเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานทำแนวป้องกันไฟป่า ตั้งแต่วันที่ 10 - 29 กุมภาพันธุ์ 2567 หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

  

          ในส่วนของการดูแลคุณภาพชีวิตสัตว์ทุกตัวภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ทางเจ้าหน้าที่ และทีมสัตวแพทย์ ได้ส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ด้วยการทำกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การแขวนผลไม้ตามส่วนจัดแสดงเพื่อให้สัตว์ได้ใช้ประสาทสัมผัสทางด้านสายตา การดมกลิ่น กระตุ้นพฤติกรรมการหาอาหารเองตามธรรมชาติ เป็นประจำ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ 

  เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 17 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา :: 09:01:41

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]