Latest News

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร กองทัพอากาศ

          วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 พลอากาศเอก วิศรุต สุวรรณเนตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกิจการแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร กองทัพอากาศ พร้อมด้วยคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร กองทัพอากาศ เพื่อเก็บข้อมูลของหน่วยที่ดำเนินการเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร กองทัพอากาศ ณ พระมหาธาตุนภเมทนีดล พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีกำหนดการตรวจเยี่ยมตั้งแต่วันที่ 26-28 มกราคม 2567

 

         ในการนี้ พลอากาศเอก วิศรุต สุวรรณเนตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกิจการแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร กองทัพอากาศ และคณะฯ ได้ร่วมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร กองทัพอากาศ และแผนการดำเนินงาน ประจำปึ 2567 พร้อมทั้งรับฟังปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ

 

          โดยการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกิจการแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารกองทัพอากาศ และคณะวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 66 ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ พร้อมทั้งมอบทุนอาหารกลางวันและอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนใกล้เคียง อีกด้วย

 

 

กาณฑ์ โสภโณดร สำนักข่าวลานนาเพรส รายงานเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 26 มกราคม 2567
เวลา :: 10:27:33

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวราชการ ]