Latest News

วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566 “คิดก่อนคลิก ปังหรือพัง รู้เท่าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดหลอกลวง No Like No share No follow กด Report”

          จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาคีเครือข่ายภาครัฐ ประชาชน สื่อมวลชน ร่วมจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ประจำปี 2566 ในหัวข้อ “คิดก่อนคลิก ปังหรือพัง รู้เท่าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดหลอกลวง 

 

          No Like No share No follow กด Report” ในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ ชั้น 1 แกรนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  

          จากสถานการณ์เมื่อ 5-6 ปี ที่ผ่านมาพบปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกต้องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเป็นจำนวนมาก จังหวัดเชียงใหม่เริ่มโครงการโฆษณาสีขาวเพื่อชาวเชียงใหม่ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ กสทช. เครือข่ายวิทยุ และเครือข่ายประชาชน ร่วมกันแก้ไขปัญหา ทำให้ปัญหาการโฆษณาที่ไม่ถูกต้องลดลง แต่ในยุคปัจจุบันสื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทมากขึ้น พบว่าการซื้อขายทางออนไลน์ขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีการโฆษณาโอ้อวดหลอกลวง การรีวิวสินค้าที่ไม่ได้ใช้เอง มีการส่งสินค้าที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ทำให้เกิดความเสียหายทั้งทรัพย์สินและสุขภาพ นำมาซึ่งการร้องเรียน เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ มีความรู้เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐาน ไม่หลงเชื่อโฆษณาโอ้อวดหลอกลวง ตลอดจนสร้างความตระหนักและตื่นตัวในสิทธิ และหน้าที่ของผู้บริโภค ที่จะปกป้อง และคุ้มครองสิทธิของตนในฐานะผู้ใช้สินค้า และบริการต่างๆให้ได้รับความเป็นธรรม 

          นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภาค 3 เทศบาลนครเชียงใหม่ หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่ 

          สภาองค์การของผู้บริโภค คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา ชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขต 9 จังหวัดเชียงใหม่ และชมรมสื่อออนไลน์จังหวัดเชียงใหม่

          ภายในงานประกอบด้วย เสวนาหน่วยงานต่างๆ ที่ดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค การแสดงศิลปวัฒนธรรม ดนตรี การตรวจหาสารอันตรายเบื้องต้นในผลิตภัณฑ์สุขภาพอาหาร เครื่องสำอาง การรับเรื่องร้องเรียน และแสดงผลการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ ตระหนักถึงสิทธิของผู้บริโภค และรับความคุ้มครองอย่างเป็นธรรม รู้เท่าทันสื่อ “คิดก่อนคลิก ปังหรือพัง รู้เท่าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดหลอกลวง No Like No share No follow กด Report”หากพบเห็น หรือตกเป็นผู้เสียหาย จากการหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ และบริโภคสินค้าที่ไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนได้ภายในงาน หรือร้องเรียนแจ้งเบาะแสได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,www.fdacmi.com หรือ ติดตามกิจกรรมต่างๆภายในงานได้ที่ Facebook : FDAChiangmai

 

  

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 30 เมษายน 2566
เวลา :: 05:21:40

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวราชการ ]