Latest News

พิธีแสดงมุทิตาจิต สระเกล้า ดำหัว คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีสืบสานประเพณีแสดง “มุทิตาจิต สระเกล้า ดำหัว” คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 นำโดยคุณวีณา ภัทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2566 ภายในพิธีมีขบวนแห่เครื่องสักการะของนักศึกษาผู้รับทุนการศึกษาฯ และนักศึกษาชมรมพื้นบ้านล้านนา การแสดงจากชมรมนักศึกษาทุนฯ ชมรมพื้นบ้านล้านนา จากนั้นเริ่มพิธีมุทิตาจิต สระเกล้า ดำหัว คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้แทนนักศึกษามอบเครื่องสักการะ ผู้แทนนักศึกษากล่าวแสดงคำขอขมา คารวะและขอพรปีใหม่เมือง และกล่าวอวยพรโดยประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในนามคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวอวยพรในนามผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  

 

  เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 30 เมษายน 2566
เวลา :: 12:04:43

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]