Latest News

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมสืบสานป๋าเวณี "สระเกล้าดำหัว ป้อเมืองเจียงใหม่" 2566

          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนายชัชพล กุลโพธิสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย ผู้แทนอธิการบดี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมสระเกล้าดำหัว นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ในกิจรรมสืบสานป๋าเวณี "สระเกล้าดำหัว ป้อเมืองเจียงใหม่" ประจำปี 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีอันดีงามให้ยืนยาวสืบต่อไป และขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2566 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

 

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 16 เมษายน 2566
เวลา :: 11:47:12

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวราชการ ]