Latest News

พิธีทำบุญ ฝูงบิน ๔๑๑ กองบิน ๔๑

          เมื่อวันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญ ฝูง ๔๑๑ กองบิน ๔๑ โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑, เสนาธิการกองบิน ๔๑, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๔๑ และข้าราชการ ร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมฝูงบิน ๔๑๑ กองบิน ๔๑

 

          ภายในพิธีฯ ได้นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ จำนวน ๙ รูป เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการและครอบครัว ตลอดจนอาคารสถานที่ราชการของหน่วยอีกด้วย

 

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 07 เมษายน 2566
เวลา :: 08:22:25

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวราชการ ]