Latest News

กองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรมหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ ให้บริการประชาชนจังหวัดเชียงราย

     เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก จตุรงค์ รักสุภาพ เสนาธิการกองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรมหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ ให้บริการประชาชนจังหวัดเชียงราย โดยมี พลอากาศโท ชัยนาท ผลกิจ รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นประธานการจัดกิจกรรมฯ ณ ฝูงบิน ๔๑๖ (สนามบินเก่า) จังหวัดเชียงราย

     โดยกิจกรรมประกอบด้วย การจัดชุดแพทย์ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรม การแสดงเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ การตรวจวัดสายตา การบริการตัดผม การบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ การแสดงดนตรี และกิจกรรมสันทนาการ อีกทั้งยังได้มอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน ๒๘๐ ผืน ตู้ยา และยาสามัญประจำบ้าน ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมด้วย

     ในโอกาสนี้ รองเสนาธิการทหารอากาศ และคณะ ยังได้หารือกับผู้แทนชุมชนรอบพื้นที่สนามบิน จำนวน ๗ ชุมชน ถึงแนวทางการพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นที่สนามบินเชียงราย (เก่า) ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพอากาศ ซึ่งกองทัพอากาศกำหนดให้เป็นสนามบินสำรองในกรณีจำเป็นเพื่อการปฏิบัติการทางอากาศ สามารถพัฒนาเป็นฐานบินปฏิบัติการหน้าเมื่อได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลาง สามารถให้การสนับสนุนหน่วยงานต่างประเทศเพื่อการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนตามความเหมาะสม

     ทั้งนี้ หน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ ยังคงจัดกิจกรรมอีก ๓ วัน ๓ สถานที่ ดังนี้ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย, วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านสรรโค้ง และวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 

 

 

 

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 22 ธันวาคม 2565
เวลา :: 10:57:33

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวราชการ ]