Latest News

มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมสภากาแฟ เชิญชวนสมาชิกร่วมพัฒนาเมืองโบราณเวียงเจ็ดลินให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสำคัญของชาติ

          วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 07.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรม“สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำปี 2565” ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี ถ.ห้วยแก้ว โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา กล่าวต้อนรับสมาชิกเครือข่ายสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน พร้อมทั้งกล่าวเชิญชวนให้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาฟื้นฟูเมืองโบราณเวียงเจ็ดลิน และยกระดับสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์สำคัญของชาติ และในโอกาสเดียวกันนี้มหาวิทยาลัยได้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ที่จะมีการจัดขึ้นในเร็วๆนี้ ให้กับสมาชิกได้รับทราบอาทิ กิจกรรมการ เดิน- วิ่ง เพื่อการกุศล “RMUTL RUN 2023” ,งาน“มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 : Regional Research Expo 2023”และการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกา 2563-2564 นอกจากนี้ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา ได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับเมืองโบราณเวียงเจ็ดลินเพื่อนำเสนอประวัติการฟื้นฟูและบูรณะเวียงเจ็ดลิน พร้อมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนาในเวียงเจ็ดลิน ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบไป

  

          สำหรับเจ้าภาพสภากาแฟเวียงเจ็ดลินครั้งต่อไปสำนักงานปศุสัตว์ ภาค 5 จะเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม ซึ่งสภากาแฟเวียงเจ็ดลินเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการรวมตัวของหน่วยงานต่างๆ ภายเขตในเมืองโบราณเวียงเจ็ดลิน มากกว่า 10 ปี เพื่อเปิดโอกาสในการพบปะพูดคุยข้อราชการ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน และได้มีจำนวนหน่วยงานสมาชิกสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยมาจนปัจจุบันมีทั้งสิ้น 26 หน่วยงานประกอบด้วย 

สถานีควบคุมไฟฟ้าภูพิงค์ สำนักงานส่งเสริมการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน) อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ เชียงหใม่ สถานีวัดความสั่นสะเทียน จังหวัดเชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนรุกขชาติห้วยแก้ว สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) สำนักงานพัฒนาพิงนคร (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ กองกำกับการ 2 กองกับการตำรวจท่องเที่ยว 2 สถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ การท่าอากาศยานเชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ สถานีวิจัยดอยปุย พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สถานีตำรวจภูธรช้างเผือก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

  

  

  

 

  

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 16 ธันวาคม 2565
เวลา :: 09:25:06

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวราชการ ]