Latest News

มทร.ล้านนา ตาก สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว "ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ" โครงการสายน้ำแห่งล้านนา 90 พระชนมพรรษา เฉลิมราชสดุดีพระพันปีหลวง

          เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ที่บริเวณแปลงนาสาธิต ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา มทร.ล้านนา ตาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้ช่วยอธิการบดี นำผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ลงแขกเกี่ยวข้าว

          อย่างไรก็ตาม กิจกรรมนี้ได้ดำเนินการปลูกแบบปักดำเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ตามโครงการสายน้ำแห่งล้านนา 90 พระชนมพรรษา เฉลิมราชสดุดีพระพันปีหลวง โดยใช้พื้นที่บริเวณหน้าหอพักนักศึกษาเป็นพื้นที่ดำเนินการโครงการศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา อันประกอบด้วย แปลงนาสาธิต แปลงผักสวนครัวและสมุนไพร คลองไส้ไก่ เป็นต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยข้าวที่เก็บเกี่ยวได้จะนำไปแจกจ่ายให้แก่บุคลากรและนักศึกษาต่อไป นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้แจกจ่ายผักสวนครัวและสมุนไพร อาทิ กะเพรา โหระพา แมงลัก ผักชีฝรั่ง ข่า ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปประกอบอาหารอีกด้วย

 

  

 

  เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 02 ธันวาคม 2565
เวลา :: 07:47:01

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]